O Lidze

Cel

 1. Celem Szkolnej Ligi Cheerleadigu jest propagowanie cheerleadingu oraz jego tradycji wśród uczniów, jak i środowiska nauczycielskiego. Cheerleading jest sportem, który łączy w sobie akrobatykę, gimnastykę, taniec, a przede wszystkim pracę zespołową. Szkolne zespoły cheerleaders powinny być silnie związane ze sportowym życiem szkoły, dlatego też będziemy wspierać integralność wizerunkową zespołu z barwami szkoły, lub drużyn szkolnych, które będą dopingować. Pragniemy wrócić, do korzeni cheerleadingu, kiedy to zespoły wspierały drużyny sportowe i prowadziły doping na trybunach, wykorzystując do tego plansze, flagi, pompony oraz oczywiście podnoszenia i piramidy.
 2. Ponadto, Szkolna Liga Cheerleadingu będzie kładła szczególny nacisk na edukację Trenerów/Nauczycieli w zakresie cheerleadingu, jego techniki, stylu, a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa.
 3. Drużyny będą mogły startować w Mistrzostwach Polski Szkolnej Ligi Cheerleadingu, które według założeń poprzedzone będą rozgrywkami wojewódzkimi. Sędziami będą tylko wykwalifikowani sędziowie, mający wieloletnie doświadczenie w cheerleadingu. Zostanie również powołany do życia system szkoleń sędziowskich, tak, aby zwiększyć profesjonalne grono sędziowskie.

O nas

Szkolna Liga Cheerleadingu powstała z inicjatywy Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, który to doprowadził do tego, że cheerleading jest w Rzeczypospolitej SPORTEM. Pragniemy, aby cheerleading został wprowadzony do sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na równi z innymi dyscyplinami.

Dlaczego cheerleading jest tak ważny w życiu szkół? Ponieważ poza rywalizacją sportową z innymi zespołami cheerleaders wspiera inne drużyny sportowe danej szkoły, a w swoich tradycjach ma pracę zespołową, współpracę, zaufanie.

Cheerleading jest SPORTEM, który jest kompilacją tańca, akrobatyki i gimnastyki sportowej.
Jako Polski Związek Sportowego Cheerleadingu, zapewnimy rywalizację oraz program szkoleniowy dla trenerów (KLIK).

Przejdź d działu REGULACJE, aby zobaczyć kategorie wiekowe i przedmiotowe oraz warunki wzięcia udziału w rywalizacji

Regulacje

Kategorie przedmiotowe:

  Freestyle Pom

Jest kategorią taneczną, w której głównym atrybutem są pompony. Zawodnicy trzymają je w dłoniach przez całą prezentację; mogą je odłożyć podczas wykonywania podnoszeń, partnerowań oraz elementów gimnastycznych o ile przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. Choreografia musi być nastawiona na pracę zespołową, na jednolitość grupy, na pracę w podgrupach, pracę na poziomach, na efektach wizualnych (głównie z wykorzystaniem pomponów), zmianach ustawień (minimum 5 ustawień w choreografii) oraz prezentacji umiejętności technicznych (skoki, piruety, wymachy itd.). Prezentacja odbywa się do muzyki dynamicznej, będącej kompilacją wielu utworów, mogąca mieszać różne style taneczne, jednak cała prezentacja nie może odbiegać od ogólnego charakteru freestyle pom.  Stroje nawiązują do typowych uniformów charakterystycznych dla cheerleaders. Pompony muszą być trzymane w dłoniach zawodników przez cały czas trwania prezentacji (patrz: ograniczenia repertuarowe). Dopuszczalne jest przerzucanie pomponów między zawodnikami, w celu uzyskania efektów wizualnych. Zawodnicy mogą odłożyć pompony, tylko na czas wykonywania elementu, którego wykonywanie z pomponami jest zabronione, lub wymagają tego względy bezpieczeństwa (np. podnoszenia). Zawodnicy występują w butach tanecznych sportowych lub baletkach lub napalcówkach. Czas prezentacji wynosi do 2 minut i 30 sekund.

Zobacz kartę ocen (KLIK).

DRILL DANCE

kategoria taneczna, w której główną rolę odgrywają marszowe zmiany ustawień zespołu, rysunki tworzone na parkiecie oraz arm motion. Arm motion skoncentrowane jest na efektach wizualnych z pomponów, charakterystycznych dla freestyle pom. Drill Dance jest kategorią marszową, w której można wykonać max. 1 piruet pojedynczy lub/i 1 piruet podwójny (wykonywany równocześnie przez cały zespół lub w kanonie) oraz jeden skok cheer- wykonywany przez cały zespół jednocześnie lub w kanonie. Czas trwania prezentacji to maksymalnie 2 minuty (120 sekund), brak minimalnego czasu prezentacji. Uczestników obowiązkowy jednolity strój dla całego zespołu, a pompony muszą być wykorzystywane przez całą prezentację. Ocenie podlegają: synchronizacja, zmiany ustawień (ilość, jakość, różnorodność częstotliwość), efekty wizualne z pomponów , charakterystyczne dla freestyle pom

Drużyna Cheerleaders

Jest dyscypliną akrobatyczną, wykorzystującą w swej prezentacji podnoszenia, stunty, piramidy i basket tosses. Ważną częścią prezentacji jest doping, czyli skandowanie na rzecz własnej Szkoły. Doping ma mieć konstrukcję: Okrzyk dotyczący Szkoły, zachęcenie publiczności do włączenia się do dopingu typu : okrzyk-odzew. Podczas dopingu powinny być wykorzystywane plansze (tablice) z napisami, pompony, flagi i inne. Podczas dopingu dozwolone jest wykonywanie stuntów. Podczas dopingu nie używa się muzyki. Wykorzystanie rekwizytów w dopingu nie może zagrażać bezpieczeństwu zawodników ani publiczności. Prezentacja powinna zawierać także elementy ścieżki gimnastycznej tzw. Tumblingu.

Czas prezentacji: okrzyk i doping powinien trwać około 30 sekund, czas prezentacji akrobatycznej do muzyki wynosi do 2 minut. Czas przygotowania drużyny do prezentacji do muzyki, po dopingu nie powinien wynosić więcej niż 20 sekund.

Zobacz ograniczenia repertuarowe

I. W klasach 1-4 szkół podstawowych:

  1. W przypadku stuntów i piramid, można je wykonywać tylko do poziomu bioder osób podnoszących, czyli stopy osoby podnoszonej nie powinny znajdować się wyżej niż biodra osoby podnoszącej.
  2. W przypadku podnoszeń, kiedy osoba podnoszona nie jest trzymana za stopy ( a np. za łydki lub uda), biodra osoby podnoszonej nie mogą przekraczać poziomu głowy osoby podnoszącej, stojącej na ziemi.
  3. Zabronione są podnoszenia z elementami rotacji osoby podnoszonej.
  4. Jako kombinacje tumblingu dozwolone są następujące elementy:

 

  • Przewrót w przód z pozycji niskiej
  • Przewrót w tył z pozycji niskiej
  • Przerzut bokiem (pojedynczy)
  • Mostek z pozycji leżącej
  • Skoki charakterystyczne dla cheerleadingu (tuck, pencil jum, eagle spread jump)
  • Szpagat
 1. Zakaz wykonywania basket tossów (wyrzutów)

II. W klasach 5-8 szkół podstawowych

  1. W przypadku stuntów i piramid, można je wykonywać tylko do poziomu barków osób podnoszących, czyli stopy osoby podnoszonej nie powinny znajdować się wyżej niż barki osoby podnoszącej.
  2. W przypadku podnoszeń, kiedy osoba podnoszona nie jest trzymana za stopy ( a np. za łydki lub uda), biodra osoby podnoszonej nie mogą przekraczać poziomu wyprostowanych w górę rąk osób podnoszących stojących na ziemi.
  3. Jako kombinacje tumblingu dozwolone są następujące elementy:

 

  • Przewrót w przód z pozycji niskiej oraz wysokiej
  • Przewrót w tył z pozycji niskiej oraz stojącej
  • Przerzut bokiem , round off (rundak). Dopuszczane jest wykonywanie tych elementów w serii jednak tylko w ograniczeniu do dwóch elementów (np. dwa przerzuty bokiem pod rząd, lub przerzut bokiem i round off). Jeśli prezentacja przewiduje więcej przerzutów bokiem lub round off, należy przedzielić je minimum dwoma krokami.
  • Mostek z pozycji leżącej oraz stojącej
  • Skoki charakterystyczne dla cheerleadingu (tuck, pencil jum, eagle spread jump, toe touch, pike, herkie, hardler) wykonywane pojedynczo.
  • Szpagat
 1. Zakaz wykonywania Basket tossów (wyrzutów)

III. W klasach szkół ponadpodstawowych

  1. W przypadku stuntów i piramid, najwyższym poziomem możliwym jest poziom extension, czyli osoby podnoszące, stojące na ziemi, podnoszą osobę w pozycji pionowej, do poziomu wyprostowanych, uniesionych w górę rąk.
  2. W przypadku podnoszeń, kiedy osoba podnoszona nie jest trzymana za stopy ( a np. za łydki lub uda), biodra osoby podnoszonej nie mogą przekraczać poziomu wyprostowanych w górę rąk osób podnoszących stojących na ziemi.
  3. Jako kombinacje tumblingu dozwolone są następujące elementy:

 

  • Przewrót w przód z pozycji niskiej oraz wysokiej
  • Przewrót w tył z pozycji niskiej oraz stojącej
  • Przerzut bokiem , round off (rundak). Dopuszczane jest wykonywanie tych elementów w serii (maksymalnie do 4 elementów)
  • Mostek z pozycji leżącej oraz stojącej
  • Skoki charakterystyczne dla cheerleadingu (tuck, pencil jum, eagle spread jump, toe touch, pike, herkie, hardler), które mogą być wykonywane jeden po drugim, jednak nie więcej niż cztery.
  • Szpagat
 1. Można wykonywać basket tossy (wyrzuty), bez rotacji flyera (osoby wyrzucanej).

GROUP STUNT

Opis Group Stunt (All Girl i Coed)- kategoria polegająca na wykonywaniu podnoszeni i stuntów typowych dla cheerleadingu. Ocenie nie podlegają skoki oraz doping. Czas prezentacji wynosi do 1 minuty i 10 sekund. W ocenie liczą się :

 • Różnorodność prezentowanych stuntów i podnoszeń
 • Przejście z jednego elementu do drugiego
 • Stabilność
 • Dopasowanie prezentacji do muzyki

ACRO SOLO

Kategoria, w której zawodnik prezentuje swoje umiejętności gimnastyczno-akrobatyczne zgodne z duchem cheerleadingu. Pokaz jest spójny z muzyką i zawiera elementy ścieżki akrobatycznej, cheer skoki oraz minimalną ilość choreografii tanecznej.

Kategorie wiekowe:
 • Klasy szkół podstawowych 1-4 (kat. Mini)
 • Klasy szkół podstawowych 5-8 (kat. Junior)
 • Klasy szkół gimnazjalnych
 • Klasy szkół ponad podstawowych, ponad gimnazjalnych
Kategorie ilościowe:
 • Acro solo – jeden zawodnik
 • Freestyle pom – duety, małe drużyny (6-15), drużyny (16-24)
 • High Kick- duety, małe drużyny (6-15), drużyny (16-24)
 • Drużyna Cheerleaders – mała drużyna (7-15), drużyna (16-24)
 • Group Stunt- 5 osób
Warunki uczestnictwa:
 1. Uczestnikami Szkolnej Ligi Cheerleadigu są Placówki Oświatowe (zwane dalej szkołami), którzy poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, wyrażą chęć uczestnictwa w :
 • Rozgrywkach wojewódzkich oraz ogólnopolskich Szkolnej Ligii Cheerleadingu
 • Systemie szkoleniowym dla trenerów lub sędziów

Szkoły stają się uczestnikami Ligi, po dopełnieniu wszelkich formalności (wypełnienie wniosków, złożenie prawidłowo podpisanych formularzy, dokonanie stosownych opłat, według załącznika). Zawodnikami szkolnymi Ligi, są Uczniowie danej Szkoły. Uczniowie stają się zawodnikami Ligi, z chwilą dostarczenia prawidłowo wypełnionych wniosków, opłacenia składki rocznej oraz wyrobienia legitymacji zawodnika.

Zobacz pełen tekst Warunków Uczestnictwa (KLIK).