O Lidze

Cel

 1. Celem Szkolnej Ligi Cheerleadigu jest propagowanie cheerleadingu oraz jego tradycji wśród uczniów, jak i środowiska nauczycielskiego. Cheerleading jest sportem, który łączy w sobie akrobatykę, gimnastykę, taniec, a przede wszystkim pracę zespołową. Szkolne zespoły cheerleaders powinny być silnie związane ze sportowym życiem szkoły, dlatego też będziemy wspierać integralność wizerunkową zespołu z barwami szkoły, lub drużyn szkolnych, które będą dopingować. Pragniemy wrócić, do korzeni cheerleadingu, kiedy to zespoły wspierały drużyny sportowe i prowadziły doping na trybunach, wykorzystując do tego plansze, flagi, pompony oraz oczywiście podnoszenia i piramidy.
 2. Ponadto, Szkolna Liga Cheerleadingu będzie kładła szczególny nacisk na edukację Trenerów/Nauczycieli w zakresie cheerleadingu, jego techniki, stylu, a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa.
 3. Drużyny będą mogły startować w Mistrzostwach Polski Szkolnej Ligi Cheerleadingu, które według założeń poprzedzone będą rozgrywkami wojewódzkimi. Sędziami będą tylko wykwalifikowani sędziowie, mający wieloletnie doświadczenie w cheerleadingu. Zostanie również powołany do życia system szkoleń sędziowskich, tak, aby zwiększyć profesjonalne grono sędziowskie.

O nas

Szkolna Liga Cheerleadingu powstała z inicjatywy Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, który to doprowadził do tego, że cheerleading jest w Rzeczypospolitej SPORTEM. Pragniemy, aby cheerleading został wprowadzony do sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na równi z innymi dyscyplinami.

Dlaczego cheerleading jest tak ważny w życiu szkół? Ponieważ poza rywalizacją sportową z innymi zespołami cheerleaders wspiera inne drużyny sportowe danej szkoły, a w swoich tradycjach ma pracę zespołową, współpracę, zaufanie.

Cheerleading jest SPORTEM, który jest kompilacją tańca, akrobatyki i gimnastyki sportowej.
Jako Polski Związek Sportowego Cheerleadingu, zapewnimy rywalizację oraz program szkoleniowy dla trenerów (KLIK).

Przejdź d działu REGULACJE (link), aby zobaczyć kategorie wiekowe i przedmiotowe oraz warunki wzięcia udziału w rywalizacji

Oddział 1

Oddział 1

Oddział 1

Regulacje

Kategorie przedmiotowe:
 • Freestyle Pom
 • High Kick
 • Drużyna Cheerleaders (coed, all girl)
 • Group Stunt (coed, all girl)
 • Acro solo
Kategorie wiekowe:
 • Klasy szkół podstawowych 1-4 (kat. Mini)
 • Klasy szkół podstawowych 5-8 (kat. Junior)
 • Klasy szkół gimnazjalnych
 • Klasy szkół ponad podstawowych, ponad gimnazjalnych
Kategorie ilościowe:
 • Acro solo – jeden zawodnik
 • Freestyle pom – duety, małe drużyny (6-15), drużyny (16-24)
 • High Kick- duety, małe drużyny (6-15), drużyny (16-24)
 • Drużyna Cheerleaders – mała drużyna (7-15), drużyna (16-24)
 • Group Stunt- 5 osób
Warunki uczestnictwa:
 1. Uczestnikami Szkolnej Ligi Cheerleadigu są Placówki Oświatowe (zwane dalej szkołami), którzy poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, wyrażą chęć uczestnictwa w :
 • Rozgrywkach wojewódzkich oraz ogólnopolskich Szkolnej Ligii Cheerleadingu
 • Systemie szkoleniowym dla trenerów lub sędziów

Szkoły stają się uczestnikami Ligi, po dopełnieniu wszelkich formalności (wypełnienie wniosków, złożenie prawidłowo podpisanych formularzy, dokonanie stosownych opłat, według załącznika). Zawodnikami szkolnymi Ligi, są Uczniowie danej Szkoły. Uczniowie stają się zawodnikami Ligi, z chwilą dostarczenia prawidłowo wypełnionych wniosków, opłacenia składki rocznej oraz wyrobienia legitymacji zawodnika.

Dołącz do Ligi

Aby dołączyć do Ligi, zapoznaj się z informacjami zawartymi w dziale O Lidze oraz z Regulaminem.